Kontakt Oss

Sørskogbygda Samfunnshus
2412 Sørskogbygda

Tlf: 90 36 88 54
Epost:post@samfunnshuset.net

Styret i Sørskogbygda Samfunnshus

2024

Leder
Linda Thomassen

Nestleder
Kine Thomassen

Styremedlem
Inger Brenna

Styremedlem
Trond Ole Myrvold

Styremedlem
Malin Simensen

Styremedlem
Espen Stenseth