Kontaktinfo

Styret og annen kontaktinformasjon:

Sørskogbygda Samfunnshus
2412 Sørskogbygda

Tlf: 90 36 88 54
Epost: post@samfunnshuset.net

Tittel Navn
Leder Linda Thomassen
Nestleder Kine Thomassen
Styremedlem Inger Brenna
Styremedlem Trond Ole Myrvold
Styremedlem Arnt Gunnar Lilleberg
Styremedlem Stian Smestad
Styremedlem Atle Finstad
Styremedlem Tom Erik Ruud