Kontaktinfo

Styret og annen kontaktinformasjon:

Sørskogbygda Samfunnshus
2412 Sørskogbygda
Epost: annisveen@live.no

Tittel Navn Telefon
Leder Anni Sveen 90 36 88 54 eller 95 46 89 77
Nestleder Åse Nyborg 48 26 09 60
Styremedlem Steffen Moen 48 20 83 54
Styremedlem Linda Thomassen 92 86 38 38
Styremedlem Robert Gjerdset 48 13 45 46
Styremedlem Raymond Engen 92 26 78 09