Sørskogbygda Samfunnshus

Sørskogbygda Samfunnshus

Sørskogbygda samfunnshus er det største samfunnshuset i Elverum kommune.

Inntektene til samfunnshuset kommer fra utleie til Elverum kommune, lag og foreninger, og til private. I tillegg avholder samfunnshuset fester og andre tilstelninger i egen regi.
Man vil alltid finne oppdatert program under menypunktet "Arrangementer".